LEDELSE

Fondens bestyrelsesmedlemmer er:

• Tomas Kønigsfeldt, f. 1970, indtrådt i 2021, kompetencer: cand.jur. og chefkonsulent i Udenrigsministeriet. Øvrige ledelseshverv: formand for bestyrelsen for A/S Øster Palæ. Ikke udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv. Uafhængig.

• Lise Gry Beder (formand), f. 1963, indtrådt 2020, kompetence: cand.jur., ankechef hos Ankestyrelsen, øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelsen for A/S Øster Palæ, Søstrene Gads Legat og Fællesfonden af 1990 til støtte for Børne- og Ungdomsforsorg.

• Jens Munk Plum, f. 1965, indtrådt 2019, kompetence: cand.jur., advokat, partner, øvrige ledelseshverv: formand for bestyrelsen for HLJ Industri A/S.

Bestyrelsens medlemmer er valgt i overensstemmelse med fondens fundats, der ikke indeholder bestemmelser om valgperioder eller genvalg, men som foreskriver, at ét af bestyrelsens medlemmer skal være en af Fondsmyndigheden udpeget person, der er særlig sagkyndig i børneforsorgsspørgsmål.