GOD FONDSLEDELSE

Fonden har taget stilling til og følger i videst muligt omfang anbefalingerne for god fondsledelse.

Der henvises til skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a.

Find skema om god fondsledelse 2022 her: Link
Find skema om god fondsledelse 2021 her: Link
Find skema om god fondsledelse 2020 her: Link
Find skema om god fondsledelse 2019 her: Link
Find skema om god fondsledelse 2018 her: Link
Find skema om god fondsledelse 2017 her: Link